Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 242

דמותה של החלוצה הוצגה פחות מאשר דמותו של החלוץ במרביתן של הכרזות שציירו ופרסמו בארץ בעשורים הראשונים של המאה ה-20. בכרזות היא מוצגת בכמה אופנים: כחלוצה, העומדת כשווה בין שווים לצד חלוצים. לבושה בלבוש המזהה אותה עם המעמד הפועלי, אוחזת בכלי עבודתה או בנשקה ומייצגת את חברת המחר - בה עתידים להשמר שוויון ערך האדם, השוויון כלכלי והשוויון החברתי בין כלל חבריה. בכרזות אחרות הוצגה גם דמותה כאם, המתווכת את ערכי החברה החדשה לילדיה ופועלת להנחלתם גם לסביבתה. בכרזות נוספות , שנועדו לגייס תמיכה או פעולה ממשית למען מצוקות חברתיות הוצגה גם דמות האם כמייצגת פגיעות וכמו קוראת את הצופה לשותפות חברתית פעילה. הכרזות בגלריה זו מוצגות באדיבות ארכיון התנועה הקיבוצית המאוחדת באפעל, 'יד טבנקין', ארכיון תנועת העבודה והחלוץ, 'מכון לבון' וארכיון השומר הצעיר בגבעת חביבה, 'יד יערי'. (C)'
Page 11 of 11