Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 242

פרק זה נכתב ע"י יובל דניאלי, אמן ואוצר, רכז חטיבת האמנות בארכיוני התנועה הקיבוצית, וחבר צוות ארכיון השומר הצעיר, יד יערי. הפרק דן באמנות קיבוצית מודרנית ומציג קבוצת אמנים שפעלה במשותף בשנות ה-70 וה-80.
פרק זה נכתב על-ידי האמן והאוצר יובל דניאלי, רכז חטיבת האמנות בארכיוני התנועה הקיבוצית וחבר צוות ארכיון השומר הצעיר, ביד יערי. הפרק עוסק באמנות הקיבוצית כמבטאת את מחויבותם הרעיונית של יוצריה וכן נוגע בתהליך השינוי שחל באמנות זו, עקב מעברם של אמנים יוצרים בהתיישבות העובדת מעשייה אמנותית המחוייבת לכלל לאמנות המבטאת את היחיד.
פרק זה נכתב על-ידי האמן והאוצר יובל דניאלי, רכז חטיבת האמנות בארכיוני התנועה הקיבוצית. המידע הכלול בו מתבסס על הספר: 'היצירה התרבותית הקיבוצית, סקר תחומים, מוסדות ויוצרים בתנועה הקיבוצית'. שהתפרסם כמהדורה ניסיונית בשנת 1988. עורכי הספר : ישראל רינג – עין המפרץ, ישראל ביטמן – יפעת, ואריה בן-גוריון – בית השיטה. הספר עוסק בכל תחומי היצירה הקיבוצית, ומלווה בהקדמות ובסקירה היסטורית של כל אחד מן התחומים שנסקרו. הפרק דן באסכולות ובמשמרות האמנים בתנועה הקיבוצית ממבט היסטורי.
קרן מייסדים ע"ש י. אפטר, י. בראלי, ש. גורן, א. זברסקי, י. חורין, ר. שנקר (ע"ר) עמותה שנוסדה בסוף שנות ה80 של המאה ה20 כתוצאה מאיחודן של מספר עמותות שהוקמו בשנות ה60 וה70 ביזמתו של אברהם זברסקי, מנכ"ל בנק הפועלים דאז, כדי להנציח את זכרם של כמה ממיסדי משק העובדים, כולם אנשי העליה השלישית. הקרן נשאה את שם האישים שלזכרם הוקמו העמותות המתאחדות וכן נוסף אליהם שמו של זברסקי, שהלך בנתיים לעולמו.
פרק זה נכתב ע"י יובל דניאלי, אמן ואוצר, רכז חטיבת האמנות בארכיוני התנועה הקיבוצית, וחבר צוות ארכיון השומר הצעיר, יד יערי. המידע המוצג בו מתבסס על הספר: 'היצירה התרבותית הקיבוצית, סקר תחומים, מוסדות ויוצרים בתנועה הקיבוצית'. שהתפרסם כמהדורה ניסיונית בשנת 1988. עורכי הספר : ישראל רינג – עין המפרץ, ישראל ביטמן – יפעת ואריה בן-גוריון – בית השיטה. פרק זה נסמך, בשינויים קלים, על דברים שכתב אברהם (בומי) תורן ז"ל מקיבוץ מעברות, בחוברת זו.
פרק זה מסכם את האופן בו הגדירה לעצמה תנועת העבודה את תפקידיה כעילית משרתת, השואבת את כוחה מנכונותה לגייס עצמה בפועל לשירות הישוב והמדינה. כתב: ד"ר מרדכי נאור.
Page 1 of 11