Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

בן-גוריון בבולגריה: מפגשו הראשון עם שארית הפליטה

מאת:פרילינג ,טוביה
עיונים בתקומת ישראל, מאסף לבעיות הציונות, היישוב ומדינת ישראל
(תשנ"א) [המרכז למורשת בן גוריון, אוניברסיטת בן גוריון בנגב]


בן גוריון
שארית הפליטה
יהדות בולגריה בשנים 1944-1945