Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

עלייה והתיישבות - הקרב על העם היהודי : התנדבותם של בני מושבים וקיבוצים בקליטת עולים בשנים הראשונות למדינה

מאת:הכהן, דבורה
הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1990-1910
() [מכון בן גוריון לחקר ישראל, אונ' באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי, אונ' תל-אביב.]