Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

דימיון הקומונה הכללית של פועלי ארץ-ישראל ומשמעותו

מאת:מרגלית, אלקנה
הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקיבוצית והמושבית 1910-1900
() [מכון בן-גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת באר-שבע; יד טבנקין; יד יערי; אונירסיטת תל-אביב]