Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מאמרים

נסיון שלא נכשל

מאת:בובר מרטין
הישג היסטורי בתמורותיו, ההתיישבות הקבוצית והמושבית 1990-1910
() [מכון בן גוריון לחקר ישראל, הציונות ומורשת בן-גוריון, שדה בוקר]


המאמר פורסם במקור בספר בובר מרטין, נתיבות באוטופיה (ערך: אברהם שפירא), תל-אביב תשמ"ד (1983), עמ' 156-145.
מאמר זה עוסק ברעיון השיתופי ובנסיון הקיבוצי לממשו, המתאפיין בשילוב הייחודי המתקיים בו בין אוטופיה לבין התמודדות מעשית עם מציאות החיים .
מרטין בובר, נסיון שלא נכשל(56.9 KB)