Bookmark and Share

ראש האתר תרבות ואמנות

תרבות ואמנות

המדור עוסק בתרבות, אמנות והגות בתנועת הפועלים הארצישראלית: בגופים שהקימה בתוכה תנועת העבודה במטרה לקדם את השכלת חבריה, ולהעשיר את עולמם התרבותי והחברתי ובניסיונה ליצור בתוכה תכני תרבות חליפיים - יהודיים, פועליים, חלוציים וחילוניים.

אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים, תצלומים וכרזות באתר, ההפרה נעשתה בתום לב.
נודה מאד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מייד. (לנוסח המלא)
רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.