Bookmark and Share

ראש האתר תנועות נוער

מדור זה עוסק בתנועות הנוער של תנועת העבודה בארץ מתקופת 'הישוב' ועד לשנות ה - 70 של המאה ה-20.

כתבו (פרקים שונים): פרופ' יובל דרור ופרופ' הנרי ניר.
ערכה: ד"ר אביגיל פז-ישעיהו.

אם הופרו זכויות יוצרים ע"י שימוש במסמכים, תצלומים וכרזות באתר, ההפרה נעשתה בתום לב.
נודה מאד לכל מי שיודיע על טעותנו ונתקנה מייד. (לנוסח המלא)
רישיון Creative Commons
יצירה זו מופצת תחת רישיון ייחוס-שימוש לא מסחרי-שיתוף זהה 2.5 ישראל של Creative Commons.