Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

הקמת 'שרות האוויר' של ההגנה בפיקודו של יהושע אשל

היחידה הוקמה בשל הבנת מטה ההגנה שיש צורך בכוח אווירי לוחם שיעמוד אך ורק לצורכי ביטחון היישוב. טייסי 'שרות האויר' היו מיוצאי חילות האוויר של בעלות הברית, ומאנשי הפלמ"ח. המטוסים, שהיו בעיקר מטוסים קלים חד מנועיים, השתייכו לחברת 'אווירון'.תפקידם העיקרי היה איסוף מודיעין והובלת אספקה.