Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

User Login

ראש האתר מושגים

פתיחת ועידת לונדון

השתתפו בה נציגי הממשלה הבריטית, נציגי מדינות ערב, נציגי ערביי א"י ונציגי היישוב היהודי בא"י, בראשותו של ד"ר חיים ויצמן. השיחות בין הערבים ליהודים נערכו בנפרד.