Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ארכיון החגים הבינקיבוצי

נוסד בשנת 1968 על ידי אריה בן-גוריון בקיבוץ בית השיטה. בשנת 1996 שונה שמו ל'שיטים, מכון החגים'.
תאריך: 1968