Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

מר"י ( מחנה רדיקלי ישראלי)

סיעת יחיד של אורי אבנרי שהוקמה בשנת 1972 בעקבות התפלגותה של סיעת 'העולם הזה-כח חדש' . בבחירות לכנסת בשנת 1973 היתה הסיעה שותפה ב'חזית השמאל'.
תאריך: 1972

בבחירות לכנסת בשנת 1969 זכתה סיעת 'העולם הזה-כח חדש'  בשני מנדטים. במהלך הקדנציה היו עימותים רבים בין שני חברי הכנסת  של הסיעה, אורי אבנרי ושלום כהן. בינואר 1972 התפצלה הסיעה ושלום כהן פרש ממנה.  ביולי 1973  שינה  אורי אבנרי את שם סיעת היחיד שלו למר"י (מחנה רדיקלי ישראלי). אנשי הסיעה השתתפו בפעולות מחאה נגד מעצרים מנהליים ונגד גידורה של פתחת רפיח.

בשנת 1973, לקראת הבחירות לכנסת ה-8, הקימה מר"י יחד עם 'חזית השמאל' רשימה משותפת בראשותו של אורי אבנרי. הרשימה לא הצליחה לעבור את אחוז החסימה.