Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

חזית השמאל

1) רשימה משותפת של 'השומר הצעיר', 'הליגה הסוציאליסטית' ו'פועלי ציון שמאל'. השתתפה בבחירות לאסיפת הנבחרים בשנת 1944. 2) מסגרת משותפת של אק"י ורוב יוצאי שי"ח שלא הצטרפו ל'תכלת אדום'. השתתפה בבחירות לכנסת ולהסתדרות בשנת 1973.

1) רשימה משותפת של 'השומר הארצי-הקיבוץ הארצי', 'הליגה הסוציאליסטית' ו'פועלי ציון שמאל'. בשנת 1944 השתתפה בבחירות לאסיפת הנבחרים הרביעית וקיבלה 12.3% מהקולות.

2) מסגרת משותפת של אק"י ורוב יוצאי שי"ח שלא הצטרפו ל'תכלת-אדום'. בשנת 1973 השתתפה בבחירות לכנסת השמינית ברשימה משותפת עם מר"י, אך לא עברה את אחוז החסימה. בשנת 1974 השתתפה בבחירות לוועידה ה-12 של הסתדרות הכללית וזכתה ב-0.54% מהקולות. אחרי כן נעלמה מהמפה הפוליטית.