Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]תנועה הקיבוצית

הוקמה רישמית בשנת 2000 עם ההכרזה על מיזוגם של התק"ם ו'הקיבוץ הארצי'. לאחר ההכרזה החל תהליך הדרגתי של מיזוג המחלקות, האגפים והתאגידים הנפרדים של התנועות.
תאריך: 18-10-2000

בשנת 1980 התאחדו 'הקיבוץ המאוחד' ו'איחוד הקבוצות והקיבוצים' והקימו את 'התנועה הקיבוצית המאוחדת' (התק"ם). 'הקיבוץ הארצי' המשיך לשמור על מעמדו העצמאי, אולם במהלך השנים היטשטשו ההבדלים האידיאולוגיים והמבניים בינו לבין התק"ם. לשתי התנועות היו אינטרסים דומים והן שיתפו פעולה בתחומים שונים. בשנת 1999 החלו מגעים לאיחוד התק"ם עם 'הקיבוץ הארצי' וב-18 באוקטובר 2000 הוכרז על איחוד שתי התנועות והקמתה של 'התנועה הקיבוצית'. בעקבות הקמת התנועה החל תהליך של מיזוג הדרגתי של המחלקות, האגפים והתאגידים הנפרדים של התנועות. 'התנועה הקיבוצית' היא המסגרת המקיפה ביותר שהיתה אי פעם לקיבוצים בארץ. 'הקיבוץ הדתי' לא הצטרף למסגרת זו, אולם הוא משתף פעולה עם התנועה הקיבוצית בתחומים שונים.