Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]משק השיתופי

כלל המפעלים בחברת העובדים המבוססים על יסודות שיתופיים (קיבוץ, מושב, קואופרטיב, אגודות מסוגים שונים), וכן גם הגופים והמוסדות שהקימו לעצמם והמנוהלים על ידם.