Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

שי"ח (שמאל ישראלי חדש)

תנועה שמאל חוץ פרלמנטרית שהוקמה בשנת 1968. חברי התנועה היו אנשי אקדמיה וחברים מקיבוצי 'השומר הארצי'. בשנת 1973 הפסיקה התנועה לפעול. חלק מחבריה הצטרפו ל'תכלת-אדום' וחלק הקימו את 'חזית השמאל'.
תאריך: 1968

התנועה הוקמה בשנת 1968 על רקע היווצרותו של השמאל החדש באירופה וכן בעקבות הקמתו של ה'מערך' על ידי מפ"ם ומפלגת העבודה לקראת הבחירות לכנסת ה-7. מייסדי שי"ח היו אנשי אקדמיה וסטודנטים מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת תל-אביב, רבים מהם מהקיבוצים של 'הקיבוץ הארצי'. חברי התנועה בתל-אביב הגדירו עצמם כציונים ואילו חברי התנועה בירושלים הציגו עמדות לא-ציוניות ולעיתים אנטי-ציוניות. המשותף לכולם היתה ההתנגדות לכיבוש והדרישות לנסיגה מכל השטחים הכבושים ולהקמת מדינה פלסטינית. חברי התנועה עסקו בעיקר בפעילות רעיונית ופוליטית וערכו פעולות מחאה נגד הכיבוש והקמת התנחלויות. בשנת 1973 התפרקה התנועה על רקע חילוקי דיעות בנושא ההשתלבות בפעילות פרלמנטרית. חלק מחברי התנועה הקימו את תנועת 'תכלת-אדום', שהקימה בהמשך את 'מוקד'. האחרים הקימו עם אק"י את 'חזית השמאל'.