Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

תכלת-אדום

תנועה קטנה של אנשי שמאל שהוקמה בשנת 1973. לקראת הבחירות לכנסת ה-8 הקימה התנועה יחד עם מק"י רשימה משותפת בשם 'מוקד'.
תאריך: 1973

תנועה קטנה של אנשי שמאל שהוקמה בשנת 1973. חברי התנועה היו בעיקר חברי שי"ח, תנועת שמאל שהוקמה בשנת 1968, וכן מרצים וסטודנטים מהאוניברסיטה העברית ומאוניברסיטת תל-אביב. תנועת 'תכלת-אדום' החזיקה בעמדות ציוניות, סוציאליסטיות ויוניות. התנועה קראה לנסיגה מלאה מהשטחים ולצימצום פערים חברתיים. מאיר פעיל היה הדמות הבולטת בתנועה, ובין פעיליה היו רן כהן ובני טמקין.

לקראת הבחירות לכנסת ה-8 ולוועידת ה-12 של ההסתדרות הכללית הקימה 'תכלת-אדום' יחד עם מק"י את רשימת 'מוקד'. לאחר הבחירות נפסקה פעילותה של התנועה ואנשיה הצטרפו בהמשך לשל"י.