Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

מוקד

מפלגה שהוקמה בשנת 1973 על ידי מק"י ותנועת 'תכלת-אדום' לקראת הבחירות לכנסת ולהסתדרות. במהלך הקדנציה פרשו רבים מחברי מק"י והצטרפו לרק"ח. רוב הנותרים הקימו בשנת 1977 את של"י.
תאריך: 1973

מפלגה שהוקמה בשנת 1973 על ידי מק"י ותנועת 'תכלת-אדום' לקראת הבחירות לכנסת ה-8. המפלגה דגלה בנסיגה מלאה של ישראל מהשטחים שנכבשו שנת 1967, במשא ומתן עם אש"ף ובהקמת מדינה פלסטינית בחלק מארץ ישראל המערבית. בתחום הכלכלי-חברתי קראה המפלגה לצימצום התלות של ישראל בארצות הברית, למלחמה בעוני ולצמצום פערים חברתיים. בבחירות לכנסת זכתה 'מוקד' במנדט יחיד ויוצגה בכנסת על ידי מאיר פעיל. בבחירות להסתדרות הכללית באותה שנה השתתפה רשימה של המפלגה בראשות יאיר צבן והשיגה 1.7% מהקולות. במהלך כהונתה של הכנסת ה-8 שינתה הסיעה שינתה את שמה ל'מוקד - לשלום ולתמורה סוציאליסטית'. במהלך הקדנציה פרשו מהמפלגה רבים מחברי מק"י, חלקם הצטרפו לחד"ש. רוב הנותרים הצטרפו בשנת 1977 למחנה של"י.