Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

אק"י (אופוזיציה קומוניסטית ישראלית)

קבוצה שפרשה בשנת 1973 ממק"י בטענה שהמפלגה ציונית מדי. חברי הקבוצה השתתפו בבחירות לכנסת באותה שנה במסגרת 'חזית השמאל'. בשנת 1977 הצטרפו חלק מחברי הקבוצה לרק"ח ופעילותם של הנותרים הלכה ודעכה.
תאריך: 1973

בשנת 1973 פרשה קבוצה בראשותה של אסתר וילנסקה ממק"י בטענה שהמפלגה אינה שמאלית דיה ושהיא מגלה נטיה לציונות ביחס לסכסוך הישראלי-ערבי. חברי אק"י הקימו יחד עם חלק מיוצאי שי"ח את 'חזית השמאל'. בבחירות לכנסת ה-8 בשנת 1973 התמודדה 'חזית השמאל' ברשימה משותפת עם מר"י, אך לא עברה את אחוז החסימה. בשנת 1975 בעקבות האיחוד בין מק"י ו'תכלת-אדום' הצטרף שמואל מיקוניס לאק"י. בשנת 1977 התפלגה הקבוצה וחלק מחבריה הצטרפו לרק"ח. פעילותם של הנותרים הלכה ודעכה.