Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

חד"ש (חזית דמוקרטית לשלום ושוויון)

חזית משותפת יהודית-ערבית שהוקמה בשנת 1977 על ידי רק"ח, פלג מ'הפנתרים השחורים' וחוגי שמאל לא קומוניסטים. חד"ש משתתפת בבחירות לכנסת ולהסתדרות. מצע המפלגה דוגל בנסיגה מהשטחים, הקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל ושוויון זכויות לאזרחי ישראל הערבים.
תאריך: 1977

חזית יהודית-ערבית אשר הוקמה על ידי רק"ח בשנת 1977 לקראת הבחירות לכנסת התשיעית. לחד"ש הצטרפו פלג מ'הפנתרים השחורים' וחוגי שמאל לא-קומוניסטים נוספים.

חד"ש דוגלת בנסיגה של ישראל מכל השטחים שנכבשו ב-1967, בהקמת מדינה פלסטינית לצד ישראל ובשוויון זכויות מלא לאזרחי ישראל הערבים. והמפלגה קוראת להגנת על עניני העובדים וזכויותיהם, לפיתוח שרותי חינוך ורווחה, לצמצום פערים חברתיות, לשוויון זכויות ולצדק סביבתי. בבחירות לכנסות ה-9 עד ה-12 זכתה המפלגה ב5-4 מנדטים. עד לקריסתה של ברית המועצות נכללה במצע המפלגה הזיקה לקומוניזם ולברית המועצות. אחרי הקריסה, פחתו משאבי חד"ש, נחלש כוחה ופחת משקלה של רק"ח (שחזרה להיקרא בשם מק"י). בשנת 1996 לקראת הבחירות לכנסת ה-14 הקימה חד"ש רשימה משותפת עם בל"ד (ברית לאומית דמוקרטית) בשם חד"ש-בל"ד. לקראת תום כהונת הכנסת ה-14 התפרקה השותפות. לקראת הבחירות לכנסת ה-16 הקימה חד"ש רשימה משותפת על תע"ל (תנועה ערבית להתחדשות), בשם חד"ש-תע"ל. בבחירות לכנסת ה-17 בשנת 2006 השתתפה חד"ש בבחירות באופן עצמאי וזכתה ב-3 מנדטים.