Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

הסתור

חברת הנסיעות והתיירות של ההסתדרות. הוקמה בשנת 1958 והתמחתה בארגון טיולים של פועלים מישראל ואליה. בשנת 1988 שולבה במסגרת קונצרן 'כור'. בשנת 1999 נמכרה לחברת הנסיעות 'איסתא'.
תאריך: 1958

נוסדה בשנת 1958 על ידי ההסתדרות הכללית לאחר סגירתה של המחלקה לתיירות שפעלה במסגרת הוועד הפועל. החברה פעלה על בסיס מסחרי והתמחתה בתחילה ארגון טיולים של פועלים לישראל וממנה. 'הסתור' היתה חברה באינטרנציונל של חברות הנסיעות של האיגודים המקצועיים בעולם החופשי (I.F.W.T.A) ובחברת הנסיעות 'אטא' של האיגודים המקצועיים בארצות הברית. בהמשך הרחיבה החברה את פעילותה ועסקה בכל סוגי התיירות, כאשר עיקר התמחותה בארגון ובפיתוח טיולים וסיורים קבוצתיים מודרכים לישראל וממנה. ל'הסתור' היו חברות בת באירופה ובארצות הברית.

בסוף 1977 התמזגה 'הסתור עם קונצרן 'תיעוש' והפכה לחלק ממנו. בשנת 1988 הוחלט על שילובה של 'הסתור' במסגרת קונצרן 'כור'. בנובמבר 1999 נמכרה 'הסתור' לחברת הנסיעות 'איסתא'. כיום 'הסתור' היא חברה בת של 'איסתא', המתמחה בשוק הנסיעות העסקיות ומייצגת בישראל את 'אמריקן אקספרס', מחברות הנסיעות הגדולות בעולם.