Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

משען

מוסד שהוקם בשנת 1931 ושימש כמעין לשכת סעד הסתדרותית. 'משען' סייע לחברי הסתדרות נזקקים באמצעות הלוואות ומענקים, ניהל בתי אבות, הפעיל מוסדות לילדים, ניהל קרנות סיוע ועוד.
תאריך: 1931


'משען' נוסד בשנת 1931 בעיצומו של משבר כלכלי חמור בארץ ישראל. המוסד הוקם במטרה לסייע לנצרכים חברי ההסתדרות הכללית ושימש כמעין לשכת סעד הסתדרותית. בתחילה נתן 'משען' הלוואות ותמיכות כספיות לפועלים מובטלים ונזקקים. לאחר מכן החל לשלם את מיסי החברים המובטלים והנזקקים לקופת החולים, כדי להבטיח עבורם המשך קבלת עזרה רפואית ושמירה על רציפות זכויותיהם. בהדרגה קיבל 'משען' על עצמו תפקידים נוספים, כגון מתן ימי הבראה לפועלים נזקקים, סיוע ליולדות, עזרה למשפחות נזקקות ומרובות ילדים באמצעות אספקת מוצרי מזון מוזלים, ארגון מטבחים זולים לרווקים ועוד. 'משכן' סייע למובטלים באמצעות הפניה לעיסוקים אחרים או בהסבה מקצועית. באמצעות 'משכן' העבירו קרן חוסר עבודה וגורמים נוספים כספי סיוע למובטלים. ביוזמתו של אברהם הרצפלד החל 'משען' לטפל בחברים קשישים ובילדים חריגים והקים עבורם מוסדות מיוחדים.

בשנת 1980 הועברו 3% מכספי המס האחיד ל'משען'. באותה תקופה הפעיל 'משען' שבעים סניפים, ועסק בתחומים הבאים:

א. מתן הלוואות - 'משען' סיפק הלוואות בתנאים נוחים למטרות הבאות: טיפולים רפואיים והחלמה לאחר מחלה, תשלום שכר דירה, רכישת כלי עבודה, רכישת ריהוט ראשוני לזוגות צעירים ועולים חדשים, סיוע לשוטרים המשרתים הרחק ממעונם הקבוע, הכשרה מקצועית והסבה מקצועית.
ב. החזקת בתי אבות ומוסדות ילדים - 'משען' הקימה וניהלה בתי אבות בישובים שונים ברחבי הארץ והפעילה מוסדות לילדים ולנוער, המיועדים בעיקר לילדים חריגים, לילדים ממשפחות שאינן מתפקדות ולילדים משכבות מצוקה.
ג. ניהול מועדונים לקשישים- 'משען' הפעילה 'מועדונים לפנסיונרים', שבהם התנהלו פעילויות בידור, בילוי, תרבות ועיסוק. פעילות זו נערכה בשיתוף פעולה עם מועצות הפועלים וארגוני פנסיונרים.
ד. הפעלת הקרנות 'דור לדור ו'מציב' - בשנת 1967 צורפו ל 'משען' הקרנות ההסתדרותיות 'דור לדור' ו'מציב' שפעלו עד אז באופן עצמאי. קרן 'דור לדור' הוקמה בשנת 1943 כמוסד להענקת קצבאות לחברי הסתדרות שנותרו ללא מקורות מחיה. קרן 'מציב' הוקמה בשנת 1937 וטיפלה בשארים של חברי הסתדרות שנפטרו.
ה. פעילות כללית - השתתפות במימון הזנה, נופש והבראה לנערים עובדים; מתן הלוואות לטווח קצר למשקים חקלאיים בהתישבות החדשה, במושבי העולים ובישובי ספר.

כיום 'משען' עוסקת בעיקר בניהול רשת של עשרה בתי אבות, יוזמת פעילויות ארציות למען ציבור הגימלאים ומפעילה שלושה כפרי ילדים עבור ילדים ממשפחות מצוקה.