Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ועידת ההסתדרות ה-11

התכנסה בתל אביב בימים כ"ט בכסלו-ג' בטבת תש"ל (9-12.12.1969). השתתפו 1001 צירים שנבחרו על ידי 639,131 חברים.
תאריך: 09-12-1969

הוועידה התכנסה בתל אביב בימים כ"ט כסלו - ג' טבת תש"ל (9-12.12.1969). השתתפו 1001 צירים שנבחרו על ידי 639,131 חברים. מספר בעלי זכות הבחירה - 977,703. הרכב צירי הוועידה : 'המערך' (מפלגת העבודה הישראלית ומפ"ם) - 622, גוש חירות-ליברלים - 169, תנועת העבודה הליברלית - 57, הרשימה הממלכתית - 39, 'העובד הדתי' - 31, הרשימה הקומוניסטית החדשה - 22, 'המרכז החופשי' - 20, המפלגה הקומוניסטית הישראלית - 18, 'העולם הזה-כח חדש' - 13, התנועה לאחווה - 5, ברית השמאל - 5.

ההחלטות המרכזיות של הוועידה:

א) הקמת תנועת התנדבות לעזרת ישובי הספר וקרן למימון ההתנדבות.
ב) העברת המוסדות המרכזיים של ההסתדרות לירושלים וכן הפנית מפעלים תעשייתיים וקואופרטיביים לירושלים.
ג) הגדרה מחודשת של יעדיה ותפקידיה של חברת העובדים.
ד) קביעת נהלים להכרזת שביתה.
ה) עידוד שילובן של נשים במעגל העבודה.
ו) פעילות לזירוז החקיקה של ביטוח מפני אבטלה.
ז) ביטוח בריאות חובה בקופות החולים הקיימות.
ח) ביטוח פנסיוני חובה באמצעות הקרנות הקיימות.
ט) הקמת תנועת מחנכים לחיזוק הזיקה לערכי תנועת העבודה בישראל.
י) הקמת מסגרת ארגונית מרכזית בוועד הפועל לפעילות בקרב הדור הצעיר.
יא) הקמת הסתדרות ארצית של סטודנטים חברי הסתדרות.
יב) מתן יצוג ישיר למקומות העבודה במוסדות ההסתדרויות והאיגודים הארציים וכן בוועד הפועל ובמועצות הפועלים.
יג) אחת לשנתיים תיקבע מדיניות מקצועית כוללת לגבי כל העובדים השכירים.
יד) תוספת השכר תיקבע בהתאם לגידול התפוקה הלאומית הנקיה, ריווחיות הענף ומצבם הסוציאלי של העובדים.