Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

רסקו

חברה להתישבות חקלאית ועירונית. נוסדה בשנת 1944 על ידי הסוכנות היהודית במטרה לבצע מפעלי התישבות ושיכון עבור אנשי המעמד הבינוני. החברה הקימה עשרות שכונות מגורים וישובים כפריים. בשנות ה-50 הפכה 'רסקו' לחברה ציבורית. בשנת 1990 נמכרה 'רסקו' לחברת 'ישרס'.
תאריך: 1934

'רסקו', חברה להתיישבות חקלאית ועירונית בע"מ (Rural Suburban Settlement Company) נוסדה בשנת 1934 על ידי הסוכנות היהודית במטרה לסייע בקליטת עולים מגרמניה, בני המעמד הבינוני. החברה הוקמה ביוזמתם של ארתור רופין וד"ר גיאורג לנדאוור מראשי הציונים בגרמניה. חיים ויצמן שימש כיו"ר הדירקטוריון הראשון של החברה.

בשנים הראשונות הקימה החברה שכונות מגורים עירוניות ומשקים חקלאיים עבור עולים אנשי המעמד הבינוני. בהמשך עסקה גם בתכנון ישובים חקלאיים. בשנות ה-30 מילאה החברה תפקיד מרכזי בהקמת הכפרים השיתופיים של עולי גרמניה. בתחילה נבנו משקים מלאים, ולאחר מכן משקי עזר ושיכונים בתוך הכפרים.

לאחר מלחמת העולם השנייה הקימה רסקו, באמצעות חברת בת שלה 'דירות עם', עשרות שכונות מגורים עירוניות בכל רחבי הארץ.

בשנות ה- 50 מניות החברה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בשנות ה- 60 החלה החברה לפעול בחו"ל (איראן) בהקמת פרוייקטים ציבוריים גדולי מימדים ובבניית אלפי יחידות דיור.

עד סוף שנות ה- 80, המשיכה החברה בבניה קבלנית של פרוייקטים ציבוריים כבתי מלון מוסדות ופרוייקטים בטחוניים, במקביל הקימה מאות פרוייקטים למגורים בהיקף מצטבר של עשרות אלפי דירות.

בשנים 1988-1987 סבלה חברת 'רסקו' הפסדים קשים. בשנת 1990 נרכשה החברה על ידי 'ישרס, חברה להשקעות בע"מ', חברה ציבורית העוסקת בהקמה, ניהול והשכרה של מבני תעשייה.'רסקו' ממשיכה, כחברת בת של 'ישרס', לפעול בבניית בתי מגורים למכירה בכל חלקי המדינה.