Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ועידת ההסתדרות החמישית

התכנסה בתל אביב בימים ב'-ו' אייר תש"ב (19-23.4.1942). השתתפו בוועידה 424 צירים שנבחרו על ידי 88,198 חברים. הוועידה התכנסה בעיצומה של מלחמת העולם השניה והוקדשה כולה להתגייסות הישוב למלחמה בנאצים ולהיערכות לסכנת כיבוש ארץ ישראל בידי הגרמנים.
תאריך: 19-04-1942

הוועידה התכנסה בתל אביב בימים ב'-ו' באייר תש"ב, 19-23 באפריל 1942. השתתפו בוועידה 424 צירים אשר נבחרו על ידי 88,198 חברים. מספר בעלי זכות הבחירה - 118,500. הרכב צירי הוועידה: מפא"י - 300, 'פועלי ציון שמאל' - 19, 'השומר הצעיר' ו'הליגה הסוציאליסטית' - 83, 'פועלי ציון' והחוגים המרקסיסטיים - 7, 'העובד הציוני' - 15.

הוועידה התכנסה בעיצומה של מלחמת העולם השניה והוקדשה כולה לנושא ההתגייסות למלחמה בנאצים וההיערכות לנוכח סכנת כיבוש ארץ ישראל בידי הגרמנים.

הנושאים שהיו על סדר היום בוועידה: המצב המדיני, ההתגייסות לצבא הבריטי, 'כופר הישוב', הוועד למען החייל.

החלטות המרכזיות שהתקבלו בוועידה:

א) קריאה לחברי וחברות ההסתדרות ולבני הנוער להתגייס ליחידות העבריות בצבא הבריטי ולכוחות המגן הישוביים.
ב) קריאה לברית המועצות לשחרר את הפעילים הציונים הכלואים בברית המועצות.
ג) משלוח ברכה לעמי ברית המועצות על עמידתם האיתנה בפני הפולש הנאצי.
ד) הכרזה על משטר צנע של תקופת חרום, במסגרתו נקבע יום עבודה של עשר שעות, כאשר שכר שעה ביום יתרם למאמץ המלחמתי.
ה) גינוי חריף למדיניות 'הספר הלבן' של הממשלה הבריטית.