Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

מזכירי ההסתדרות

התפקיד הבכיר ביותר בהסתדרות. המזכיר נבחר על ידי הוועד הפועל של ההסתדרות. במסגרת תפקידו עומד המזכיר בראש מוסדות ההסתדרות, מנהל את העבודה המעשית והתקציבים ומעצב את דרכה של ההסתדרות. משנת 1994 נקרא התפקיד 'יו"ר ההסתדרות'.
תאריך: 1920

התפקיד הבכיר ביותר בהסתדרות הכללית. המזכ"ל נבחר על ידי הוועד הפועל של ההסתדרות. במקביל בוחרת בו מינהלת חברת העובדים (הזהה בהרכבה לוועד הפועל) ליו"ר חברת העובדים. המזכ"ל מכהן בתפקידו ארבע שנים מישיבת הוועד הפועל הראשונה שלאחר ועידת ההסתדרות ועד לישיבת הוועד הפועל הראשונה של הוועידה הבאה. המזכ"ל פותח את ועידות ההסתדרות, את המועצות, את הישיבות של הוועד הפועל ואת הישיבות של מינהלת חברת העובדים. המזכ"ל מנהל את ישיבות הוועדה המרכזת, מנהל את העבודה המעשית, מנהל את התקציב ומעצב את דרכה של ההסתדרות.

מאז הקמתה של ההסתדרות כיהנו בתפקיד: דוד בן-גוריון (1935-1921); דוד רמז (1944-1935); יוסף שפרינצק (1949-1944); פנחס לבון (1950-1949, 1961-1956); מרדכי נמיר (1956-1950); אהרון בקר (1969-1961); יצחק בן-אהרן (1973-1969); ירוחם משל (1984-1973); ישראל קיסר (1992-1984) חיים הברפלד (1994-1992); חיים רמון (1995-1994); עמיר פרץ (2006-1995); עופר עיני (מ-2006).

במקביל להחלפת שמה של ההסתדרות ל'הסתדרות העובדים הכללית החדשה' ב-1994 הוחלף שמו של התפקיד ל'יו"ר ההסתדרות'.