Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

עליות יהודי תימן

בשנת 1881 החלו יהודי גולת תימן לעלות לארץ ישראל. במהלך השנים נמשכה העלייה מתימן בקצב הולך וגובר. בשנת 1949 הועלו רוב יהודי תימן במסגרת מבצע 'מרבד הקסמים'. לאחר מבצע משלים נוסף בשנת 1954 נותרו בתימן יהודים מעטים.

תאריך: 1881

קהילת יהודי תימן היא מהקהילות היהודיות הקדומות בגולה ותחילתה, על פי המסורת, בסמוך לחורבן בית ראשון. בראשית המאה ה-19 החלה הגירה של יהודי תימן לארצות אחרות כגון הודו, מצרים, חבש וסודאן. בשנת 1881 החלו יהודי תימן לעלות לארץ ישראל במספרים גדלים והולכים. המניעים לעליה היו דתיים ומשיחיים. עד הקמת המדינה עלתה כמחצית מהקהילה לישראל. בשנים הראשונות לקיומה של המדינה נערכו מבצעים להעלאת שאר בני הקהילה. בשנת 1954 בסיומם של המבצעים נותרו בתימן מאות אחדות של יהודים בלבד.

רוב יהודי תימן עלו ארצה בשלושה גלי עליה עיקריים:

בשנת תרמ"ב (1882-1881), חודשים אחדים לפני עליית הביל"ויים, החל גל עליה שכונה 'אעלה בתמר' ('בתמר' - שיכול אותיות של תרמ"ב). בעקבות שמועה שנפוצה בתימן, על פיה הברון רוטשילד מחלק אדמות בארץ הקודש, מכרו רבים מיהודי תימן את רכושם ויצאו בדרכם לארץ ישראל. רבים לא עמדו בתלאות וחזרו לתימן או הצטרפו לקהילות אחרות בדרך. אחרים מתו ממגפות. בסיכומו של דבר הגיעו לארץ ישראל כמאה משפחות. בשנים הבאות המשיכו יהודי תימן לעלות ובשנים 1906-1881 הגיעו בסך הכל כ-3000 איש. אחרי עלייתם סבלו העולים מתימן מקשיי דיור ופרנסה ומניכור מצד האוכלוסיה הוותיקה.

בתקופת עליה שניה, בשנת 1911, נשלח שמואל יבנאלי לתימן במטרה לעודד את עלית היהודים לארץ ישראל. יהודי תימן נחשבו על ידי אנשי העליה השניה ואנשי המשרד הארצישראלי לפועלים מנוסים המסתפקים במועט שיוכלו לסייע במאבק על כיבוש העבודה העברית במושבות. בעקבות שליחותו עלו ארצה כ-2000 עולים. רבים מהם התיישבו במושבות, עבדו במשקי האיכרים, הקימו שכונות משלהם וחיו בתנאים קשים ובצמצום.

בעקבות הקמת מדינת ישראל במאי 1948 החלו פרעות נגד היהודים בתימן. רבים מהם עזבו את בתיהם, ברחו לעיר עדן והתרכזו שם במחנות שהקים עבורם ארגון הג'וינט. התעורר חשש לגורלם ולגורל שאר יהודי תימן המפוזרים בכפרים. במאי 1949 עלה לשלטון בתימן אימאם חדש שהתיר ליהודים במדינה לעלות בישראל. הבריטים, ששלטו אז בעדן, הסכימו לביצוע טיסות מעדן לישראל. מדינת ישראל ארגנה מבצע הצלה שבמסגרתו הועברו רוב יהודי תימן לעדן ומשם הוטסו לישראל 600-500 איש מדי יום. במסגרת המבצע עלו במהלך שנת 1949 כ-50,000 מיהודי תימן. המבצע נקרא 'על כנפי נשרים', בעקבות הפסוק 'ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אלי…' (שמות י"ט ד'), ומוכר גם בשמו העממי 'מרבד הקסמים'. מבצע נוסף התקיים בשנים 1954-1952 ובו הועלו מתימן אלפי יהודים נוספים שלא הצליחו לעלות במבצע 'מרבד הקסמים'.


למידע מורחב ראו:

'לויתן דב, 'על כנפי נשרים' העליה מתימן ומעדן, בגלוי ובסתר העליות הגדולות מארצות האיסלם (1967-1948), (ערך: חיים סעדון), מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח,  תש"ס. 
[באדיבות אתר תולדוט ויד בן צבי].