Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

נעמת (ארגון נשים עובדות ומתנדבות)

מסגרת ארגונית של חברות ההסתדרות הכללית. הוקמה בשנת 1976 עם מיזוג 'מועצת הפועלות' ו'ארגון אמהות עובדות'. נעמת פועלת לקידום מעמד האישה ומספקת לחברות ההסתדרות שירותי חינוך, חברה וסיוע משפטי.
תאריך: 1976

עם הקמתה של נעמת בשנת 1976 עברו אליה המוסדות והתפקידים של מועצת הפועלות ושל ארגון אמהות עובדות. תחומי העיסוק המרכזיים שבהם עוסקת נעמת כיום הם: מאבק לקידום מעמד האישה במשפחה, בעבודה ובחברה לקראת שיוויון בין המינים ושיתוף מלא של הנשים בכל המערכות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות; הפעלת מרכזים לזכויות האשה והמשפחה שמעניקים סיוע משפטי ותמיכה לנשים בנושאים משפטיים שונים: מעמד אישי, הסכמי ממון, הסכמים לחיים משותפים, אלימות במשפחה, ביטוח לאומי, אימוץ, ירושות, צוואות ועוד; הפעלת רשת של מוסדות חינוך לגיל הרך - גני ילדים, מעונות ומשפחתונים; ניהול פעילות חברתית וקהילתית הכוללת: במות תרבות, ערבי ספרות, פעילויות בידור, קורסי העשרה ועוד; קליטת עליה; ניהול הכשרה מקצועית לנשים וניהול מוסדות חינוך לנוער.

במקביל לבחירות להסתדרות הכללית, שנערכו אחת ל-4 שנים, בחרו חברות ההסתדרות את נציגותיהן לוועידת נעמת. הוועידה בחרה את מועצת נעמת. המועצה בחרה מזכירות ארצית ומזכירות מצומצמת. לנעמת לשכות מקומיות שפועלות ברחבי הארץ באופן אוטונומי בסמוך למועצות הפועלים. מאז הקמתה של נעמת היתה השליטה בארגון בידי מפלגת העבודה.

בראש נעמת ומוסדותיה עומדת מזכ"לית (בשנת 1994 הוחלף שם התפקיד ליו"ר): תמר אשל (1977-1976), נאווה ארד (1981-1977), מאשה לובלסקי (1992-1981), דרורה מאיר (1994-1992), עפרה פרידמן (1998-1994) וחדווה אלמוג (2002-1998). בשנת 2002 נבחרה לתפקיד יו"ר נעמת נציגת סיעת 'עם', טליה לבני.

בשנים 1995-1976 הוציא ארגון נעמת לאור את הבטאון 'נעמת'.