Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

User Login

ראש האתר מושגים

ישובי משלט

ישובים חדשים, רובם קיבוצים, שהוקמו במהלך מלחמת העצמאות או בשנה הראשונה שלאחר סיומה במקומות ששלטו על סביבתם.

רוב ישובי המשלט הוקמו על ידי לוחמי מלחמת העצמאות, חברי הכשרות פלמ"ח. ישובים אחרים הוקמו על-ידי גרעיני התישבות של עולים חדשים. חלק מהישובים הוקמו במקומות שבהם היו קודם משלטים (מוצבים צבאיים החולשים על סביבתם). הישובים הוקמו בתחילה כהיאחזויות והתפתחו במהלך השנים לישובים חקלאיים רגילים: כשלושה רבעים מהם קיבוצים והשאר - מושבים. בשנתיים הראשונות לקיומה של המדינה הוקמו כשמונים ישובי משלט, שתרמו תרומה חשובה לבטחון המדינה.