Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ברית חלוצים דתיים (בח"ד)

תנועת נוער דתית חלוצית. נוסדה בגרמניה בשנת 1928 ופעלה במדינות נוספות. קבוצה ראשונה מחברי התנועה עלתה ארצה בשנת 1929. חברי התנועה הקימו את תנועת 'קיבוץ הדתי' ואת הקיבוצים הראשונים של התנועה.
תאריך: 1928

התנועה נוסדה בגרמניה בשנת 1928 והקימה חוות הכשרה ברודגס בגרמניה במטרה להכשיר את הנוער הדתי-ציוני לעלייה לארץ-ישראל ברוח תורה ועבודה. התנועה פעלה בארצות נוספות: אוסטריה, צ'כוסלובקיה, הולנד, הונגריה, רומניה ואנגליה, והקימה בהן מרכזי הכשרה לעולים.

גרעין הראשון של חברי התנועה, אחד עשר מחניכי ההכשרה ברודגס בגרמניה, עלה ארצה בשנת 1929. חברי הגרעין התיישבו בחווה ליד פתח-תקווה, שגם אותה כינו רודגס (כיום שוכן במקום הישוב כפר אברהם). המקום הפך למקום ריכוז והכשרה לקבוצות נוספות של חברי בח"ד וחברי תנועות נוער דתיות-חלוציות אחרות. בוועידה השביעית של 'הפועל המזרחי' בשנת 1935 הוקם 'חבר הקבוצות של הפועל המזרחי' במטרה לאגד את קבוצות ההכשרה ופלוגות העבודה של התנועות הדתיות-חלוציות. כעבור שלוש שנים הוחלף שמה של התנועה ל'הקיבוץ הדתי'.

בשנת 1937 הקימה קבוצה מחברי בח"ד, יחד עם בוגרי תנועות נוער דתיות-חלוציות מפולין, את קבוצת טירת צבי, הקבוצה הראשונה של 'הקיבוץ הדתי'. חברי בח"ד שעלו ארצה השתתפו בהקמתם של מושב הזורעים ושל הקיבוצים בארות יצחק, לביא, שלוחות ובית רימון.