Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

אנרכיזם

אידיאולוגיה השואפת לבטל כל שלטון המבוסס על כפייה ועל היררכיה חברתית ולהחליפם בסדר חברתי המבוסס על התאגדויות רצוניות וחופשיות של פרטים וקבוצות.

אידיאולוגיה השואפת לבטל כל שלטון מדיני, כפייה והיררכיה חברתית. האנרכיזם תומך בכינון סדר חברתי המבוסס על התאגדויות רצוניות וחופשיות, ניהול עצמי ושליטה קהילתית.

תפיסה זו נובעת מן הרעיון שלאדם ולקהילה יש את הזכות לקבל החלטות על חייהם וכי להיררכיה יש השפעה שלילית על האדם. לכן, מתנגדים האנרכיסטים למוסד המדינה ולקפיטליזם שאותו הם רואים כשיטה כלכלית המבוססת על ניצול. אנרכיסטים מפורסמים: פייר ז'וזף פרודון (1809-1865), מיכאל בקונין (1814-1876) פיוטר קרופוטקין (1842-1921).