Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

משק ילדים

משק חקלאי קטן הצמוד בדרך כלל לבית הספר בקיבוץ. כולל לרוב גן ירק ומשק חי קטן. נתון לאחריות חברת הילדים הצעירה בליווי ובהדרכה של מבוגר.

משק הילדים הוא חלק מהמערך החינוכי והלימודי בכיתות היסוד. משק הילדים ממלא תפקיד מרכזי בחינוך לעבודה ולאחריות, ומאפשר לילדים להתנסות בעבודה חקלאית, להכיר בעלי חיים ולבוא עמם במגע ישיר. המשק כולל גן ירק עם גידולים עונתיים, משק חי קטן (כבשים, עיזים, עופות ובעלי כנף, חיות בר וחיות מחמד) ולעתים חממות קטנות, מדגרות ומשתלות. לעיתים נמצאת בצמוד למשק הילדים פינת חי, גן חיות קטן שבו בעלי חיים המצויים בארץ.

כיום צומצם בחלק מהקיבוצים משק הילדים בעקבות הקמת בתי ספר אזוריים גם בכיתות היסוד. בקיבוצים אחרים הורחבו פינות החי והפכו לאטרקציות תירותיות.