Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

הסכם ההעברה

הסכם שנחתם בשנת 1933 בין הסוכנות היהודית לגרמניה הנאצית על פיו ההון והרכוש של יהודים העוזבים את גרמניה לארץ ישראל יומר בסחורות גרמניות שייוצאו לישראל.
תאריך: 1933

הסכם ההעברה נקרא גם הסכם ה"טראנספר". בהוצאת ההסכם לפועל היו שותפים הבנק הגרמני הממלכתי ומולו אפ"ק, בנק יהודי בגרמניה והסוכנות היהודית לארץ ישראל, שפיקחה על הפעילות. על בסיס ההסכם בין הגופים הללו הוקמה חברה מיוחדת - חברת "ההעברה". פרטי ההסכם היו חשאיים, אך ידוע שבאמצעותו הועבר לרשות היישוב היהודי הון גדול. מכיוון שההסכם דרש מגעים עם ממשלת גרמניה הנאצית הוא עורר מחלוקת קשה בתנועה הציונית ובדעת הקהל היהודית בעולם בכלל.

התומכים בקיום ההסכם טענו, כי הוא מקל על הגירת יהודי גרמניה שהיו במצוקה גדולה עם עליית הנאצים לשלטון וכי ההון שמגיע מגרמניה יסייע בפיתוח התשתית והתעשייה ביישוב. מתנגדי ההסכם טענו, כי הוא בעצם משרת את גרמניה, משום שהוא פותח בפניה שוק, שמגדיל את תפוקת הייצור הגרמני ומפר את החרם הבינלאומי שהוטל על גרמניה באותן שנים.