Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס הציוני ה-16

התכנס בציריך, שוויץ, בתאריכים 29 ביולי-10 באוגוסט 1929. הקונגרס נערך באווירה אופטימית לאור השיפור במצב הכלכלי בארץ ישראל ותחילתה של העלייה החמישית. הקונגרס אישר את צירופם של מנהיגים יהודים לא ציונים להנהלה הציונית והקמתה של הסוכנות היהודית, למרות התנגדותו של מיעוט בראשות הרביזיוניסטים. החלטה זו שמה קץ לוויכוח שנמשך שבע שנים. חיים וייצמן נבחר לנשיא ההסתדרות הציונית העולמית ונחום סוקולוב לנשיא ההנהלה הציונית. בתום ישיבות הקונגרס נערך במעמד חגיגי כנס ראשון של הסוכנות היהודית.