Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס היהודי העולמי

התאגדות כלל-עולמית של קהילות וארגונים יהודיים, שמטרתה לטפל בצרכים ובאינטרסים של יהודים וקהילות יהודיות בכל העולם.
תאריך: 1936

כגוף הפועל לשמירת האינטרסים היהודיים מטרותיו של הקונגרס היהודי העולמי הן: לעודד הקמת מסגרות תרבותיות יהודיות עצמאיות בכל רחבי העולם; לסייע לארגונים היהודים בארצות השונות ולייצג אותם בכל הנוגע להגנה על זכויות חבריהן כיהודים, כאזרחי מדינותיהם וכבני אדם; לפעול למען אחדותו של העם היהודי; להבטיח את קיומו ; לייצג את היהודים בפני מוסדות מדינתיים ובינלאומיים בעניינים הנוגעים לכלל העם היהודי; לתאם את פעילותם של הארגונים - הציונים והלא ציוניים - המסונפים אליו; להיאבק באנטישמיות

לקונגרס היהודי העולמי קדם ארגון יהודי אחר, ששהיווה גוף משותף לארגונים יהודיים, וקם לאחר מלחמת העולם הראשונה:  'ועד המשלחות היהודיות'. הקונגרס היהודי העולמי עצמו, נוסד בשנת 1936 בז'נבה, בתקופה בה הנאציזם הלך והתחזק והיה צורך לדאוג להגירתם וצרכיהם של אלפי יהודים. באותה תקופה שם לו הארגון למטרה להילחם באנטישמיות ונאבק בנאציזם במסגרת 'חבר הלאומים' (גוף, שפעל במתכונות דומה ל'אומות המאוחדות'). במהלך שנות מלחמת העולם השנייה, העתיק הקונגרס את משרדיו מז'נבה לניו-יורק ולונדון ופעל משם להצלת יהודים. לאחר המלחמה סייע באופן אינטסיבי בשיקום שארית הפליטה.

כיום, יש לקונגרס היהודי העולמי סניפים בערים רבות מסביב לעולם ביניהן: ירושלים, בואנוס איירס, יוהנסבורג, פריס, אוטווה ובודפשט. המשרדים המרכזיים שלו נמצאים בניו יורק. הארגון מייצג ארגונים וקהילות יהודים ביותר ממאה מדינות מסביב לעולם . כל קבוצה או ארגון יהודיים שהגדירו לעצמם סדר יום חברתי , רעיוני או דתי, אידיאולוגיה או אינטרסים הקשורים לענייני העם היהודי רשאים להיות חברים ולהיות מיוצגים בקונגרס היהודי העולמי. ההנהלה הישראלית של הארגון מקיימת שיתוף פעולה הדוק עם המוסדות הממשלתיים והציבוריים בארץ ישראל ופועלת לחיזוק הקשר בין התפוצות לעם היהודי בארץ.