Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

צ'ארטר

כתב זכויות מלכותי המקנה למחזיק בו זכויות מיוחדות.

בנימין זאב הרצל ניסה לקבל מהסולטן התורכי עבד אל-חמיד צ'ארטר להתיישבות יהודית בארץ ישראל בתמורה לסיוע כספי של היהודים לאימפריה העות'מאנית. השולטן הסכים לקבל את הסיוע ולאפשר ליהודים להתיישב בתחומי האימפריה העות'מאנית, אך לא בארץ ישראל. הרצל סירב לקבל את ההצעה הזאת, ובמקביל, נכשלו מאמציו לגייס את המימון הנדרש מאילי ההון היהודיים. בעקבות הכשלון הועלו תכניות להתישבות יהודית באל-עריש ובאוגנדה.