Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

מצפים בנגב

היאחזויות חקלאיות, שקמו בנגב במטרה לבדוק את תנאי הקרקע והאקלים באזור ואת התאמתם לגידולים חקלאים. וכן להפגין נוכחות באזור מתוך חשש, שאזור הנגב לא יכלל בתוכניות חלוקה עתידיות בשטח המדינה היהודית
תאריך: 1943

בעקבות פרסום "הספר הלבן" ב- 1939 , שכלל הגבלות נרחבות על קניית קרקעות בארץ על-ידי יהודים, צימצום רשיונות עליה לארץ והגבלת התיישבות יהודית בה, החליטו המוסדות הציוניים על שורה של פעולות שנועדו לעקוף את התקנות הללו. בין השאר הוחלט על חדירה לאיזורי התיישבות חדשים, בהם הנגב. במסגרת זו הוקמו שלושה מצפים בנגב. 'גבולות' ו'רביבים' הוקמו בנגב המערבי תחילה (12.5.1943) ואחריהם 'בית אשל' (9.8.1943).

הצלחת הקמת המצפים יצרה תשתית להקמת התישבות אחד-עשר הנקודות בנגב מאוחר יותר ב- 1946.

בתקופת מלחמת העצמאות סבלו המצפים מהתקפות כוחות ערבים מזויינים מקומיים ומהתקפת הצבא המצרי, אך נותרו במקום והיוו את קו ההגנה הדרומי של כוחות המדינה שבדרך.