Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

חטיבה יהודית לוחמת (חי"ל)

חטיבה של חיילים ארצישראליים ויהודים ששירתו במסגרת הצבא הבריטי במלחמת העולם השניה. מכונה גם 'הבריגדה היהודית' ו'הבריגדה'. החטיבה הוקמה בשנת 1944, התאמנה במצרים ולחמה באיטליה. בשלהי המלחמה ולאחריה פעלו חיילי החטיבה בהצלת שרידי השואה במערב אירופה והשתתפו בארגון הבריחה וההעפלה שלהם לארץ ישראל.
תאריך: 1944

בתחילתה של מלחמת העולם השניה, בסוף שנת 1939, החלו מתנדבים יהודים מארץ ישראל להתגייס לשירות בצבא הבריטי. המתנדבים שירתו ביחידות טכניות, ביחידות חיל רגלים וביחידת הובלה. לאחר משא ומתן ממושך עם נציגי הסוכנות היהודית הסכימה ממשלת בריטניה להקים חטיבה יהודית שתכלול את כל היחידות העבריות המגויסות. החטיבה הוקמה בספטמבר 1944 ונשלחה בתחילה למחנה במצרים להתארגנות ולאימונים. לראש החטיבה מונה בריגדיר בנימין, קצין הנדסה יהודי-בריטי. החטיבה הורכבה משלושה גדודים ארצישראליים של חיל רגלים, גדוד תותחנים, יחידות הובלה, יחידת קשר ויחידות נוספות. אל המתנדבים הארצישראליים הצטרפו פליטי שואה מאירופה. החטיבה מנתה בשיאה כ-5000 לוחמים. דגל החטיבה היה מגן דוד על רקע צהוב ותג היחידה סומן בעברית ובאנגלית.

בנובמבר 1944 הפליגו החיילים לאיטליה ועברו שם סדרת אימונים נוספת. בחודשים מרץ-אפריל 1945 השתתפה החטיבה בשתי מערכות לחימה נגד הצבא הגרמני בצפון איטליה: הראשונה בגזרת אלפונסינה והשניה בגזרת בריזיגלה-פאנצה. חיילי החטיבה לחמו בגרמנים והשתתפו בהדיפת כוחותיהם. היכולת הצבאית והמוטיבציה של לוחמי החטיבה זכו להערכה מצד הפיקוד בצבא הבריטי, אך מאחר והצבא הגרמני בחזית צפון איטליה נכנע תוך זמן קצר, החטיבה לא הוכנסה שוב לפעולה וחלקים ממנה סופחו עד סוף המלחמה לעוצבות אחרות. אחרי המלחמה חנו יחידות החטיבה במקומות שונים באירופה: באיטליה, ביוגוסלביה, באוסטריה, בבלגיה, בהולנד ובגרמניה. החיילים פגשו בשרידי השואה ומילאו מפקיד מרכזי בארגון הבריחה וההעפלה שלהם לארץ ישראל. ביוני 1946 פורקה החטיבה רשמית והתפזרה. רבים מהחיילים ששירתו בחי"ל הצטרפו לכוחות הלוחמים במלחמת העצמאות ותרמו מהידע ומהנסיון שלהם להקמת צה"ל ולביסוסו.