Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

חוות סג'רה

חווה חקלאית בגליל התחתון שהוקמה בשנת 1899 על ידי יק"א במטרה להכשיר פועלים יהודים לעבודה חקלאית. החווה שימשה מרכז חשוב לחלוצי העליה השניה. בסג'רה הוקמו מוסדות חשובים של תנועת העבודה וגובשו רעיונות מרכזיים בתחום ההתיישבות השיתופית.
תאריך: 1899

בשנת 1890 התישבה קבוצת יהודים מראשון לציון ומירושלים באדמות שנרכשו מהכפר הערבי סג'רה. כעבור פחות משנה נטשו המתיישבים את המקום. בשנת 1899 רכשה יק"א 18,000 אדמות במקום והקימה על שרידי ח'אן ערבי ישן את חוות סג'רה. החווה נועדה לשמש מרכז להכשרה חקלאית עבור פועלים יהודים המיועדים להתיישב במושבות יק"א. בשנת 1900 מונה חיים קלווריסקי למנהל החווה. כעבור שנה החליף אותו אליהו קראוזה שניהל את החווה עד 1913. בשנת 1902 הוקמה בסמוך לחווה המושבה סג'רה (אילניה) על ידי קבוצה מפועלי החווה. ההתיישבות במקום היוותה נקודת מפנה בהתיישבות היהודית בארץ ישראל. לראשונה התבצע מעבר מגידולי מטעים לעבודת פלחה ומעבר ממשטר האפוטרופסות של הברון רוטשילד אל שיטת האריסות.

בתקופת עליה שניה הפכה החווה למרכז חשוב עבור פועלי הגליל. רבים מחלוצי העליה השניה קיבלו במקום הכשרה חקלאית, בהם דוד בן גוריון. בחוות סג'רה הוקם בשנת 1907 ארגון 'החורש', ארגון הפועלים הראשון בארץ ישראל. באותה שנה הוקם בסג'רה קולקטיב הפועלים הראשון, שקיבל חלק מאדמות החווה לעיבוד בתנאי אריסות. קולקטיב זה היה ראשיתו של תהליך שהוביל להיווצרות ההתיישבות השיתופית. באותה שנה קיבל על עצמו ארגון 'בר גיורא' את השמירה בחוות סג'רה, והיתה זו תחילתה של השמירה העברית. קולקטיב של פועלות עיבד בהצלחה חלק מאדמות החווה, ובכך היתה תרומה חשובה לשילובן של פועלות בעבודה החקלאית. בשנת 1909 פעל במקום סניף של לגיון העבודה, ארגון שפעל לכיבוש העבודה.

בשנת 1914 עבר ניהול החווה לידי חברת 'נטעים', שבמטרה להגדיל את הריווחיות, לא הקפידה על עבודה עברית. הפועלים היהודים שבתו, ולבסוף עזבו את החווה, שהתקיימה עד תום מלחמת העולם הראשונה. בשנת 1944 נרכשה החווה על ידי קק"ל. במלחמת העצמאות, בשל מיקומה האסטרטגי על עורק תחבורה ראשי, התנהלו באילניה קרבות כבדים. עמידתם האיתנה של המגינים מנעה את ניתוק הגליל וטבריה משאר הארץ. בשנת 1956 הוקם בחווה המוסד החינוכי 'חוות השומר' שהשתייך לארגון 'הפועל המזרחי' ופעל במקום עד שנת 1981. כיום 'חוות השומר' היא בסיס צבאי של צה"ל.