Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]ועדה פועל הציוני

המוסד העליון של ההסתדרות הציונית העולמית, המורכב מחברים הנבחרים בקונגרס הציוני ומנציגי המוסדות המרכזיים של התנועה.
תאריך: 1921

חברי הועד הפועל הציוני נבחרים על פי מפתח של חבר אחד כנגד חמישה צירי קונגרס. מסמכותו הפורמלית של הוועד לפקח על ההנהלה הציונית בכל פעולותיה, לרבות בענייני תקציב. למרות, שלהלכה זהו המוסד העליון של ההסתדרות הציונית, בפועל, בגלל טבעה הבין-ארצי של ההסתדרות הציונית, הוועד הפועל הציוני אינו מרבה להתכנס והשפעתו אינה גדולה.

בין יושבי הראש של הוועד כהנו במרוצת השנים: מנחם אוסישקין, יוסף שפרינצק, ברל לוקר, יעקב צור, יצחק נבון ויצחק פרץ.