Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

נצ"ח - נוער צופי חלוצי

תנועת נוער חלוצית, שנוסדה ב- 1930 בעקבות פרישה של קבוצת פעילים מההסתדרות העולמית של "השומר הצעיר".
תאריך: 1930

אנשי הפלג הפורש, שהקימו את תנועת "נוער צופי חלוצי" היו בעיקרם מברית המועצות, שם פעלה בסתר תנועת "השומר הצעיר" החל מ- 1922. מול השקפותיו הפוליטיות ודרכו העצמאית של "השומר הצעיר", דגלו אנשי הזרם הזה בהצטרפות ל"אחדות העבודה" (ומאוחר יותר לאיחוד שיצר את מפא"י) ול"קיבוץ המאוחד".

בוועידה ב- 1930 בעיר ורוטקי (צ'כוסלובקיה) בה הוקמה התנועה הצטרפו אליה בני נוער מליטא, חברי "תכלת לבן" מאוסטריה, חברי תנועת "הבונים" מארצות אנגלו-סכסיות וכן צעירים מצ'כוסלובקיה וטרנסילבניה. אנשי התנועה הקימו את הקיבוץ "אפיקים". התנועה חדלה להתקיים במלחמת העולם השנייה.

ספר העוסק בנצ"ח בהרחבה:

איתי, אברהם. קורות "השומר הצעיר" בס.ס.ס.ר: נוער צופי חלוצי- נצח, מאגנס, ירושלים, 1981.