Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]איכר הצעיר

קבוצת פועלים בחוות כינרת שקיבלה על עצמה את ניהול ועיבוד אדמות החווה. מטרתה של קבוצה זו, שבראשה עמדו אליעזר יפה ואלימלך לוין, היתה הקמת התיישבות פרטית המקיימת בתוכה שיתוף מלא. לימים היו חברי הקבוצה למייסדיו של מושב נהלל.