Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

חברת אנגלו-פלשתינה (אפ"ק, אנגלו-פלשתין קומפני)

הוקמה בשנת 1902 כחברה בת של 'אוצר התישבות היהודים' כדי לממן את הפעילות הציונית בארץ ישראל. ביולי 1903 נפתח הסניף הראשון של החברה ביפו ומנהלה הראשון היה זלמן לבונטין. החברה מילאה תפקיד חשוב בהקמת המפעל הציוני בארץ ישראל. בשנת 1930 שונה שמה של החברה ל'בנק אנגלו-פלשתינה'.
תאריך: 1902

למידע מורחב:


בנק אנגלו-פלשתינה