Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ציונות דתית

זרם בתנועה הציונית. שילב בין פעילות ציונית לאמונה היהודית הדתית.
תאריך: 1902

החוגים הציונים דתיים דרשו להפריד את ענייני הדת והתרבות מתחום פעולותיה של ההסתדרות הציונית ויחד עם זאת, לתת צביון דתי מסורתי למפעל התחיה בארץ ישראל. חברי חוגים אלו חשבו כי ניתן לראות במפעל הציוני 'אתחלתא דגאולה'.

ראשית רעיונותיו של זרם זה בימי "חיבת ציון" במחצית השניה של המאה ה- 19 והמשכה בעם ייסוד ההסתדרות הציונית. הביטוי הארגוני הראשון שלה היה עם הקמתה של הסתדרות "המזרחי" (ראשי תיבות של מרכז רוחני) בשנת 1902 ובהמשך לכך מאוחרי יותר ב'תנועת תורה ועבודה', הפועל המזרחי והמפד"ל.

הציונות הדתית ניהלה מאבקים נגד חילון מצוהר של התנועה הציונית מצד אחד ומול מגמות הפרישה של החרדים מצד שני.