Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

ציונות סינטטית

כינוי לגישה, ששאפה למזג יחדיו את השקפתיהן של הציונות המדינית והציונות המעשית.

רעיון הסינטזה הופיע בוויכוחים הציוניים מראשית המאה ה- 20. חיים וייצמן היה האיש שהוביל אותו, והרבה להטיף לו החל מן הקונגרס הציוני ה-8 . על פי גישתו של וייצמן היה צורך למזג בפעילות התנועה הציונית גם פעילות מעשית בארץ ישראל, שתכלול עידוד עלייה והתיישבות יהודית בה, במקביל להמשך הפעילות המדינית. הביטוי הראשון לגישה זו היה הקמת המשרד הארץ ישראלי ביפו.