Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]ארץ והעבודה

אגודה שנוסדה בשנת 1892 על ידי מאיר דיזינגוף ואהרן אייזנברג במטרה לסייע להתיישבותם של פועלים בארץ ישראל. לרעיונותיה של האגודה כמעט ולא היתה השפעה על פועלי העליה הראשונה.
תאריך: 1892

מטרתה של האגודה היתה להקים בארץ שכבת איכרים זעירים העובדים את אדמתם בעצמם. הדרך שנבחרה היתה פעילות לשם עידוד התיישבותם של הפועלים במשקים זעירים על-יד המושבות בהם עבדו . תכניתה של 'הארץ והעבודה'  התפרסמה בעיתונות התקופה, אך לא הביאה לגיוס תומכים וממנים לפעולות המתוכננות.  בעקבות כך דעכה יוזמה זו.