Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

אגודת הפועלים

אגודת הפועלים הראשונה בארץ ישראל. נוסדה בשנת 1887 בראשון לציון במטרה להגיש עזרה הדדית לפועלים במושבה. האגודה חדלה לפעול בראשון לציון לאחר סיום 'מרד' האיכרים כנגד פקידות הברון רוטשילד.
תאריך: 1887

האגודה הוקמה בשנת 1887 בראשון לציון במטרה לסייע לפועלים שעבדו במושבה ובסביבתה. מטרות האגודה היו: חיפוש עבודה מאורגן עבור החברים, סיוע למחוסרי העבודה ולחולים, הפעלת מטבח ודיור משותף. האגודה פעלה לשמירת זכויותיהם של הפועלים החדשים, שהועסקו ברובם כשכירי יום, ותבעה ממעסיקיהם לסייע להם על-ידי יישובם בשטחי קרקע חדשים. 'אגודת הפועלים' הוקמה  בתקופת העליה הראשונה ופעלה זמן מועט.
עם מייסדיה ופעיליה של האגודה נמנו
יחיאל מיכל הלפרין, אבא רומנוב, אברהם אייזנברג, יהודה גרזובסקי (גור) ויחזקאל דנין . לאחר 'מרד' איכרי ראשון לציון (1887) כנגד נציג הבארון רוטשילד, יהושוע אוסוביצקי נאסר על הקמתן של אגודות שלא נתאשרו בפאריס ופעילותה של האגודה במקום פסקה.