Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

[ה]קונגרס הציוני ה-13

התקיים בקארלסבד, צ'כוסלובקיה, בהשתתפות 331 צירים. וייצמן הציע לצרף לפעילות הציונית את הלא-ציונים במסגרת גוף שייקרא הסוכנות היהודית. ההצעה נדחתה מחשש לטשטוש אופייה העממי-דמוקרטי של התנועה הציונית. בקונגרס הוחלט על הקמתה של אוניברסיטה עברית בירושלים.