Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

נציב עליון

הפקיד הבריטי הבכיר שעמד בראש השלטון המנדטורי בארץ ישראל.

תאריך: 1920

הנציב מונה על ידי המלך, בהתאם להמלצת משרד המושבות הבריטי.

הנציב הבריטי הראשון היה היהודי סר הרברט סמואל, שכיהן בין השנים 1925-1920. אחריו כיהנו לורד פלומר 1928-1925, סר ג'והן צ'נסלור 1931-1928, סר ארתור ווקופ 1938-1931, סר הרולד מקמייכל 1944-1938, פילדמרשל לורד גורט 1945-1944 גנרל, סר אלן קאנינגהם משנת 1945 ועד לסיום המנדט הבריטי ב-14.5.1948.


להרחבה נוספת:


מרדכי נאור, '7 נציבים', עת-מול : עיתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל, גל' י"ט 4 (114),
אפריל 1944
[מתוך: אתר תולדוט]