Bookmark and Share

הנכם נמצאים בראש האתר.
▲ לפילוח מאגר המידע, פרקים וביבליוגרפיה - הקליקו על אחד המדורים בסרגל העליון.
► הקלקה על הסיווגים מימין תפנה למידע מפולח לפי מדור


 כאן על פני אדמה
'כאן על פני אדמה' רוח התקופה

 

ביבליוגרפיה למדור זה:

ראש האתר מושגים

אהל (תיאטרון)

נוסד בשנת 1925 כסטודיו דרמטי על ידי משה הלוי. משנת 1926 היה לתיאטרון של פועלי ארץ ישראל ופעל בחסות ועדת התרבות של ההסתדרות. התנהל כקואופרטיב שבו השחקנים והעובדים היו שותפים בעלי זכויות שוות. נסגר בשנת 1969 בעקבות הפסקת התמיכה הכספית של ההסתדרות.
תאריך: 1925

בשנת 1925 יסד הבמאי משה הלוי סטודיו דרמטי שפעל ליד ועדת התרבות המרכזית של הסתדרות העובדים הכללית. לסטודיו התקבלו 22 צעירים חסרי ניסיון שעברו הכשרה ב'שיטת סטניסלבסקי'. השחקנים ועובדי התיאטרון פעלו כקואופרטיב, אשר לחבריו זכויות שוות. במאי 1926 נערכה באולם גימנסיה 'הרצליה' הופעת הבכורה, שבה העלו השחקנים ערב מערכונים, 'נשפי פרץ', המבוסס על סיפוריו של י"ל פרץ. כשהחל התיאטרון להתבסס הוחלף שמו ל'האהל - תיאטרון פועלי ישראל' והוא פעל להבאת מחזות איכותיים לציבור הפועלים. הרפרטואר של התיאטרון כלל בעיקר מחזות היסטוריים ותנ"כיים. התיאטרון זכה להצלחה רבה וערך גם סיורי הופעות בחו"ל.

תיאטרון ה'אהל' מילא תפקיד חלוצי חשוב בקירובם של המוני העולים לתיאטרון העברי ולתרבות העברית. כתיאטרון הסתדרותי הופיע ה'אהל' בפני פלוגות עבודה, קבוצות פועלים ואנשי ההתיישבות העובדת. לאחר קום המדינה פעל התיאטרון בקרב עולים חדשים, כשחלק מהפעילות נעשתה במסגרת תל"ם (תיאטרון למען המעברות).

בתקופת המנדט היה ה'אהל' מתיאטרונים המובילים בארץ ישראל. בשנות ה-50 התחזקו תיאטרון 'הבימה' הוותיק ותיאטרון 'הקאמרי' החדשני, בעוד שמעמדו של ה'אהל' נחלש. בשנות השישים נקלע התיאטרון לקשיים כספיים. בשנת 1969, לאחר שנפסקה תמיכתה הכספית של ההסתדרות, נסגר התיאטרון.


Click to enlarge
שחקני תיאטרון ה'אהל', התצלום באדיבות מכון לבון (C)